İlkokul

İlkokul

İlkokul

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi,beceri ve tutumlar ona hayatı boyunca eşlik edecektir. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekmektedir.

 İlkokulda öğrenciye bilişsel becerileri kazandırmanın yanı sıra ,ana dilini doğru ve akıcı kullanabilme,yabancı dille iletişim kurabilme,bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar edindirilmelidir.

Denklem ailesi olarak öğrencilerimize yaparak yaşayarak öğrenmeyi,problem çözme becerisini ve en önemlisi insan ilişkilerinde iletişim kurabilme ve paylaşım yapabilme kazanımlarını edindirmeyi hedefliyoruz.